Thirdway jest firmą doradczą wspierającą klientów biznesowych przy pozyskiwaniu, strukturyzacji czy restrukturyzacji finansowania dłużnego.

Nasz zespół składa się z osób dysponujących wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w bankach korporacyjnych, przedsiębiorstwach czy w działalności doradczej. Pracowaliśmy dla klientów biznesowych należących do różnych branż oraz segmentów rynkowych (SME, duże polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe oraz korporacje międzynarodowe).

Strona Główna

Dzięki zebranym doświadczeniom rozumiemy:

 • Znaczenie, jakie dla firm posiada dostęp do zdywersyfikowanych i stabilnych źródeł finansowania,
 • Reguły, którymi rządzi się strukturyzacja transakcji finansowych,
 • Zasady, na jakich działają instytucje finansowe, w tym banki czy fundusze inwestycyjne,
 • Przesłanki, jakimi kierują się decydenci instytucji finansowych, w tym banków, firm leasingowych czy firm factoringowych.

Nasza oferta doradcza obejmuje wsparcie klienta biznesowego w następujących obszarach:

 • Wypracowanie optymalnego modelu finansowania przedsiębiorstwa,
 • Współpraca przy aranżacji źródeł finansowania,
 • Przygotowanie materiału analitycznego dla potencjalnego partnera finansowego,
 • Restrukturyzacja zadłużenia finansowego,
 • Wyspecjalizowane formy finansowania:
  • Finansowanie przedsięwzięć w obszarze Real Estate,
  • Lewarowane finansowanie przejęć,
  • Opracowanie modeli wykupu wierzytelności,
  • Project Finance
  • Emisja papierów dłużnych,
 • Cash management:
  • Analiza użytkowanych rozwiązań z zakresu CM,
  • Wypracowanie optymalnych rozwiązań z punktu widzenia potrzeb i kosztów,
  • Wsparcie przy wdrażaniu nowych narzędzi wspomagających zarządzanie przepływami pieniężnymi w przedsiębiorstwie.