Zespół

ZESPÓŁ

Partnerzy

Paweł Boczar

Paweł Boczar – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w 2000 roku. W 2007 r ukończył podyplomowe, specjalistyczne studia z zakresu finansów – ESF prowadzone wspólnie przez SGH oraz Earnst & Young. Profesjonalną karierę rozpoczął w Biurze Radcy Handlowego Ambasady Królestwa Norwegii.

W 2000 roku, po trzech latach doświadczeń zebranych w dyplomacji i biznesie trafił do nowopowstałego banku korporacyjnego – Danske Bank. Tam zajmował się obsługą klientów korporacyjnych, pracował przy szeregu transakcji strukturyzowanych i syndykacjach. Z końcem 2005 roku rozpoczął pracę w dla Fortis Bank Polska SA, gdzie poza bankowością korporacyjną, głównie zajmował się finansowaniem nieruchomości komercyjnych oraz transakcjami strukturyzowanymi.

Pracuje - jako konsultant - dla inwestorów z branży nieruchomości komercyjnych wspomagając rozwój tego typu projektów, ich finansowanie oraz takie procesy, jak komercjalizacja i sprzedaż. Paweł włada biegle językiem angielskim, natomiast komunikatywnie językiem norweskim oraz niemieckim.

Dr Robert Chudzik

Dr Robert Chudzik - absolwent ekonomii i historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach stypendium GFPS zaliczył semestralny pobyt na Uniwersytecie Kolońskim. Po studiach pracował jako asystent uniwersytecki na KUL, a następnie na Europa – Universitaet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie obronił pracę doktorską. W 1998 r. rozpoczął pracę w Deutsche Bank Polska S.A. na stanowisku senior officer w Departamencie Structured Finance. Następnie przeszedł do BRE Bank S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. bankowości korporacyjnej w Departamencie Współpracy z Korporacjami. W 2006 r. rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Centrum Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw w Warszawie w Fortis Bank Polska S.A. Od 2009 r. prowadzi autorskie szkolenia  dla pracowników banków w zakresie analizy finansowej i strukturyzacji transakcji kredytowych. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Nasi współpracownicy

Łukasz Szarawara

Łukasz Szarawara - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w 1997 roku. W 2003 uzyskał „Dyplom z rachunkowości i finansów” ACCA w ramach kursu organizowanego przez CETT. W 2006 roku ukończył Podyplomowe Studium Informatyki Gospodarczej organizowane przez  Szkołę Główną Handlową przy współpracy z Oracle.

W 2000 roku został zaangażowany w tworzenie funkcji finansowej w nowopowstałym Niezależnym Operatorze Międzystrefowym, gdzie stopniowo awansował do stanowiska Dyrektora Finansowego. Z początkiem 2009 roku rozpoczął pracę jako CFO w Grupie Adamed, później od stycznia 2013 roku pracował jako  Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP

W codziennej pracy korzysta z bogatego doświadczenia zdobytego w realizacji licznych projektów dotyczących pozyskiwania finansowania, akwizycyjnych, podatkowych, optymalizacji funkcji wsparcia, wdrażania systemów informatycznych i zarządzania zmianą. Biegle włada językiem angielskim.

Dr Adam Jaroszyński

Dr Adam Jaroszyński Absolwent Herzing Institute w Toronto i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analityk systemów biznesu, konsultant, trener i wykładowca akademicki. Ekspert z zakresu cash management i bankowości transakcyjnej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku usług finansowych.  Zdobył je m.in. podczas pracy w Wielkopolskim Banku Kredytowym (obecnie BZ WBK), gdzie wdrażał system SWIFT,  BRE Banku (obecnie mBank),  gdzie przez wiele lat kierował obszarem cash management, współtworząc i wdrażając m.in. systemy bankowości elektronicznej, systemy identyfikacji płatności i rozwiązania konsolidacyjne oraz w Banku BPS, w którym  kierował departamentem bankowości elektronicznej.  Posiada także doświadczenie korporacyjne (był m.in. dyrektorem projektu cash management w Grupie PKP, uczestniczy w projektach optymalizujących zarządzanie finansami przedsiębiorstw.). Prelegent na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładowca uniwersytecki