Restrukturyzacja finansowa

respnx

 

Restrukturyzacja finansowa

Większość przedsiębiorstw działa w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Nie zawsze udaje im się w porę pozytywnie zareagować na pojawiąjące się nowe wyzwania rynkowe. Konsekwencją tego może być osłabienie zdolności do generowania operacyjnych nadwyżek pieniężnych. Jeśli zjawisko to nasila się, renegocjacja warunków finansowania dłużnego staje się nieunikniona.  Osiągnięcie porozumienia w zakresie restrukturyzacji finansowej jest procesem na tyle trudnym, że wymagającym niejednokrotnie wsparcia zewnętrznego doradcy. Nasze usługi obejmują następujące czynności  w tym procesie :

 • Przygotowanie dokumentu prezentującego program restrukturyzacyjny obejmujący:
  • Diagnozę stanu zastanego ze wskazaniem sfer i segmentów operacyjnych wymagających wdrożenia radykalnych działań naprawczych,
  • Identyfikacja źródeł i motorów przyszłej poprawy sytuacji finansowej,
  • Propozycje działań w obszarze operacyjnym i strategicznym przedsiębiorstwa, które powinny skłonić bank do zmiany warunków finansowania,
  • Określenie zdolności do spłaty długu w ramach procesu restrukturyzacyjnego 
  • Propozycję modyfikacji w warunkach finansowania,pozwalających obsłużyć dług z prognozowanych strumieni pieniężnych, 
 • Wsparcie negocjacyjne w rozmowach z instytucjami finansowymi.