Wyspecjalizowane formy finansowania

     Wyspecjalizowane formy finansowania


Nasz zespół wspiera klientów w strukturyzacji i aranżacji następujących typów transakcji, wykraczających poza klasyczny obszar finansowania kredytowego banków:

Lewarowane finansowanie fuzji i przejęć

Finansowanie nieruchomości

Project Finance

Modele wykupu wierzytelności

Emisja papierów dłużnych