Lewarowane finansowanie fuzji i przejęć

Lewarowane finansowanie fuzji i przejęć - transakcje typu M&A

W praktyce spotykane są zazwyczaj dwa modele finansowania przejęć. W pierwszym rolę podmiotu przejmowanego pełni przedsiębiorstwo prowadzące własną działalność operacyjną. Jeśli transakcja finansowana jest w części długiem, wtedy też potencjalny kredytodawca ocenia ryzyko transakcji w oparciu o ocenę zdolności kredytowej, zarówno podmiotu przejmującego, jak i przejmowanego.


Drugi model finansowania przejęć pozwala oprzeć ocenę zdolności kredytowej tylko o ocenę sytuacji finansowej podmiotu przejmowanego. Podmiotem przejmującym jest wtedy spółka specjalnego przeznaczenia, która nie prowadzi odrębnej istotnej działalności operacyjnej. Ten drugi typ transakcji stanowi szczególne wyzwanie biznesowe ze względu na złożoność procesu negocjacyjnego oraz specyficzne wymogi instytucji finansujących. Z tego powodu nieodzownym staje się wsparcie nabywcy ze strony doświadczonego doradcy tym bardziej, że transakcje te muszą być finalizowane w nieprzekraczalnych ramach czasowych. 
Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie na wszystkich etapach procesu akwizycyjnego. Oferta Thirdway obejmuje tutaj następujące czynności:

 • Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa oraz raportu prezentującego silne strony podmiotu przejmowanego jak i kluczowe ryzyka biznesowe,
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem due dilligence, prawnego, finansowego, podatkowego i komercyjnego,
 • Wsparcie przy negocjacji komercyjnych warunków umowy nabycia przedsiębiorstwa (SPA),
 • Opracowaniestruktury finansowania transkcji, która ma realne szanse pozyskania finansowania bankowego,
 • Przygotowanie memorandum informacyjnego wraz z modelem finansowym dla inwestorów oraz banków zainteresowanych finansowaniem transakcji,
 • Doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania obejmujące:
  • Przygotowanie materiałów dla instytucji finansowych w celu pozyskania od nich ofert na finansowanie transakcji,
  • Negocjacje kluczowych warunków komercyjnych oraz dokumentacyjnych,
  • Wsparcie klienta w procesie kredytowym,
 • Wsparcie w negocjacji dokumentacji finansowej.