Project Finance

Project Finance

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w oparciu o formułę Project Finance przynosi inwestorom ewidentne korzyści w postaci:  

  • Istotnego ograniczenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zawężenie regresu na inwestora tylko do wąskiego katalogu sytuacji szczególnych (np. konieczności pokrycia nieprzewidzianego wzrostu wydatków inwestycyjnych,
  • Alokacji istotnych ryzyk projektowych na innych partnerów przedsięwzięcia,
  • Możliwości istotnego lewarowania inwestycji przy pomocy funduszy dłużnych.

Finansowanie inwestycji w spółce specjalnego przeznaczenia w formule Project Finance ma dużą przyszłość przy realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wymaga ona jednak od potencjalnego inwestora znajomości zasad rządzących tego typu transakcjami, szczególnie w obszarze negocjowania zapisów kluczowych umów projektowych oraz przygotowania materiału analitycznego dla banku. Wsparcie zewnętrznego konsultanta pozwala uzupełnić brakujące deficyty wiedzy oraz tak przygotować strukturę transakcji, aby proces pozyskiwana finansowana zakończył się sukcesem. 


Nasza oferta doradcza adresuje kluczowe fazy procesu strukturyzacji i negocjacji warunków transakcji, a w szczególności:

  • Opracowanie struktury transakcji finansowych, 
    Weryfikacja umów operacyjnych pod kątem ich przydatności w pozyskaniu finansowania, 
  • Przygotowanie memorandum informacyjnego i modelu finansowego, 
  • Wsparcie w negocjacjach z bankami oraz innymi partnerami projektu.