Emisja papierów dłużnych

Emisja papierów dłużnych

Emisja papierów dłużnych stanowi interesującą alternatywę w stosunku do finansowania bankowego, szczególnie w przypadku:

  • Pojawienia się symptomów ograniczenia akcji kredytowej („credit crunch”) w sektorze bankowym,
  • Sektorów, które nie są „ulubieńcami” dużej części banków – np. Real Estate,
  • Braku wystarczających zabezpieczeń wymaganych do pozyskania, finansowania bankowego,
  • Konieczności zachowania większej elastyczności w polityce finansowej w stosunku do sytuacji, kiedy firma korzysta wyłącznie z finansowania bankowego.

Oferta doradcza Thirdway obejmuje: 

  • Przygotowanie memorandum informacyjnego dla potencjalnych inwestorów, 
  • Wsparcie merytoryczne przy organizacji i prowadzeniu prezentacji dla potencjalnych inwestorów („road show”), 
  • Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi– organizatorami emisji.