Cash Management

cash

 

Cash Management

Usprawnienia w procesie zarządzania przepływami pieniężnymi przynoszą przedsiębiorstwu wymierne korzyści nie tylko w postaci oszczędności kosztowych, ale także zmniejszenia zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne oraz ograniczenia ryzyka powstawania napięć płynnościowych. Wymaga to jednak przeanalizowania procesów i przepływów w ramach prowadzonej gospodarki pieniężnej oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi w ramach oferty produktowej banków.


Nasz serwis doradczy dotyczy następujących obszarów

 • Przygotowanie ekspertyz dotyczących obiegu pieniądza w przedsiębiorstwie na podstawie analizy dotychczasowych procesów, 
 • Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie bankowości elektronicznej, 
 • Zarządzanie wieloma rachunkami w bankach krajowych i zagranicznych
 • Wsparcie procesów zarządzania należnościami i zobowiązaniami z wykorzystaniem takich mechanizmów identyfikacji płatności jak:
  • Struktura rachunków wirtualnych,
  • Listy mailingowe,
  • Zapisy z elektronicznych wyciągów, 
 • Optymalizacja wyniku odsetkowego firmy lub grupy kapitałowej z wykorzystaniem m.in.:
  • Konsolidacji środków (w tym mechanizmu tzw. shared balance),
  • Technik poolingu wirtualnego i rzeczywistego (z udziałem banku oraz poza bankiem), 
 • Przygotowanie memorandum informacyjnego, organizacja i przeprowadzanie przetargów dotyczących cash managementu,
 • Wsparcie przy porównaniu ofert i negocjacjach cenowych,
 • Analiza umów dotyczących obszaru cash management pod kątem ekonomicznych, technicznych i operacyjnych aspektów związanych z tym obszarem,
 • Przygotowanie tzw. Kontrolnej Karty Wyników (Banking Scorecard) do bieżącego monitorowania relacji z bankami.