Opracowanie optymalnej strategii finansowania dłużnego

dokument

 

Opracowanie optymalnej strategii finansowania dłużnego

Decyzje managementu dotyczące źródeł finansowania mają brzemienne skutki w kontekście:

 • Możliwości realizacji założonej strategii biznesowej
 • Zapewnienia stabilizacji finansowej
 • Zachowania elastyczności w reagowaniu na pojawiające się wyzwania rynkowe
 • Ponoszonych kosztów korzystania z instrumentów dłużnych

Oferta doradcza Thirdway służy wypracowaniu nowej strategii finansowej, której wdrożenie przełoży się na realne korzyści we wszystkich wymienionych powyżej zagadnieniach. Obejmuje ona następujące czynności analityczne i koncepcyjne:  

 • Diagnoza sytuacji bieżącej – ocena posiadanych źródeł finansowania zarówno kredytowych jaki i poza kredytowych pod kątem takich kryteriów jak:         
  • Dywersyfikacja źródeł finansowania,
  • Zachowanie elastyczności w obszarze finansowania działalności biznesowej,
  • Bezpieczeństwa kontraktowego wynikającego z zastosowanych kowenantów finansowych oraz klauzul dokumentacyjnych,
 • Oszacowanie potrzeb kredytowych związanych z finansowaniem bieżącej działalności operacyjnej (kapitał obrotowy) oraz działalności inwestycyjnej w podziale na nakłady inwestycyjne odtworzeniowe i rozwojowe,
 • Ocena zdolności kredytowej firmy (w tym kwoty maksymalnego zadłużenia finansowego) w oparciu o metody używane przez instytucje kredytowe,
 • Opracowanie docelowej struktury finansowani dłużnego:
  • Zapewniającej dywersyfikację źródeł finansowania,
  • Gwarantującej stabilność i elastyczność w dostępie do środków,
  • Wykorzystującej poza kredytowe formy finansowania jak faktoring, emisję papierów dłużnych, leasing czy „mezzanine finance”.
 • Ustalenie takiego katalogu zapisów dokumentacyjnych (w tym kowenatów finansowych), które:
  • Usuwają zbędne ograniczenia w prowadzeniu działalności,
  • Mają szansę zostać wynegocjowane z instytucjami kredytowymi.